Varmt välkommen hit!

Bredsjöangeln 2021

Den årliga Bredsjöangeln går i år av stapeln lördagen den 27/3
Anmälan sker på plats från klockan 08:30 vid Bredsjöns badstrand
Utgång för gående klockan 09:00 Skoter klockan 09:30
Startskott klockan 10:00 och pågår till klockan 13:00.
Startavgift 300 kr/lag.
OBS! Betalning sker via swish 070 328 02 34.
Ange lagnamn som referens
Minst 2 pers/lag, max 5 pers/lag, max 10 angeldon/lag.
Förstapris 3000 kr vid 20 tävlande lag.
För mer information vänligen kontakta:
Leif Åkerdahl 070-3280234 eller leif.akerdahl@afry.com

Årsmöte 2021 via Skype

Det är nu dags för Bredsjön-Slättmons Byalag att hålla ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020, årsmötet hålls i år utomhus och via Skype pga rådande pandemin. Länk: https://join.skype.com/biPbtCpFoGoh Mer info kommer om detta. Kallelse skickas till medlemmar senast 4 veckor innan mötet. Motion från medlem till årsmötet skickas/lämnas till sekreterare, Hans-Olof Lundgren, Bredsjön 128, 861 93 Ljustorp eller mail sove@fiffilur.se senast söndagen den 28/2.
För medlemskap 2021, 100 kr/enskild och 200 kr/familj. Swish 070-534 51 47 eller Plusgiro 63 24 11-5. Vänligen ange namn och telefonnummer.
Meddela Hans-Olof om ni vill ha ett inbetalningskort. Meddela gärna aktuell mailadress till info@bredsjon.se. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress! Verksamhetsberättelse för 2020 och övriga handlingar samt verksamhetsplan för 2021 kommer att lämnas på årsmötet. Välkomna önskar styrelsen.